Presentation av styrelsen

Ordförande: Andreas Kvicker
Kassör: Lars Krig
Sekreterare: Anders Liss
Ledamot: Michael Eriksson

Ledamot:Gert Bränd

Aktiviteter & Förarbevis: Andreas Kvicker