Karta

Karta över huvudslingan, anslutningar mot Rättvik, Marnäs, Österå ej med på denna.
Anslutning mot Grissen/Rättvik