Om du vill bli medlem i klubben betalar du in 150 kr på vårat PG och skriver med ditt namn och adress

medlemsavgiften betalas in till klubbens postgirokonto som är: 478 92 35-1.

Ange namn och adress på inbetalningen.

Medlemsavgiften för säsongen 2020-2021 är 150 kr per person.