Om du vill bli medlem i klubben betalar du in 200 kr på vårat PG och skriver med ditt namn och adress

medlemsavgiften betalas in till klubbens plusgirokonto som är: 478 92 35-1.

Ange namn och adress på inbetalningen.

Medlemsavgiften för säsongen 2023-2024 är 200 kr per person.

Efter att du som ny medlem har betalat in summan så vill vi att du även mailar dina uppgifter till bjursas.ssk@telia.com

då vi ska försöka att digitalisera våra utskick i framtiden