Presentation av styrelsen

Ordförande: Hans Roos
Kassör: Lars Krig
Sekreterare: Anders Liss
Ledamot: Andreas Kvicker ( aktiviteter & förabevis)

Ledamot:Gert Bränd